Prevádzkovateľ

Michal Križánek MKCARP

Radimov  182

90847 Radimov

IČO: 45 448 400

DIČ: 1081913283

email: info@mkcarp.sk

Nie sme plátci DPH


Obvodný úrad Senica číslo živnostenského registra: 240-20461


Orgán dozoru : Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj , Pekárska 23 , 917 01 Trnava 


Názov banky: UniCreditBank
Číslo účtu : 1345951121/1111