Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mkcarp.sk , uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu, nakoľko sú uchovávané na serveroch vyhradených iba pre spoločnosť  mkcarp . Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a www.mkcarp.sk, ich nebude ďalej spracovávať.