Reklamácie

Reklamačný postup:

- V prípade reklamácie Vás poprosíme vyplniť reklamačný formulár.

- V reklamačnom formulári je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

          - názov produktu
          - typ produktu
          - značka produktu
          - výrobné číslo(ak je dané)
          - číslo faktúry                                                                                                         

          -popis chyby

- Po vyplnení tohto formuláru nás náš systém upozorní na danú reklamáciu a my Vás budeme následne telefonicky kontaktovať.

- Po zaslaní reklamovaného tovaru k nám, Vám začne plynúť 30 – dňová reklamačná lehota, na ktorú si vyhradzujeme právo. Počas tejto lehoty Vás budeme priebežne informovať o stave Vašej reklamácii.

Kompletné podmienky o reklamácii nájdete v kategórii:  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY